För dem som äger en Samsung Galaxy Note 5, kanske du frågar var är Compass på Note 5? Nedan förklarar vi flera olika sätt som du kan få tillgång till och börja använda kompassen på Galaxy Note 5. Först kan du ladda ner en av de många appar som du kan få från Google Play Store som låter dig använda kompasset på Samsung Note 5.

Nedan är några av de bästa Compass-apparna som du kan ladda ner för din Samsung Note 5:

  • Android kompass Linux kompass Super kompass

Nästa efter att du har laddat ner och hittat kompass-appen på Samsung Galaxy Note 5, kanske du vill kalibrera kompassen. Följande kommer att lära dig hur du kalibrerar kompassen på Galaxy Note 5, så att du kan använda kompassfunktionen på Samsung Note 5.

Så kalibrerar du kompass på Samsung Note 5:

  1. Slå på Samsung Note 5Från hemskärmen, välj i telefonappenSwitch till knappsatsenTyp * # 0 * # Välj sedan på “sensorn” -brickanBryt till “Magnetisk sensor” Flytta nu Samsung Note 5 helt runt varje axel Flytta kompassgivaren på Samsung Note 5 tills den är helt kalibreradExit servicemenyn genom att trycka upprepade gånger på Back-knappen