Har du någonsin försökt leta efter sätt att kringgå ditt Apple-ID på iPhone 8 eller iPhone 8 Plus? Det finns en mängd webbplatser som hävdar att de kan kringgå Apple ID-lås för iPhone 8 Plus, men vi måste göra det klart vad dessa webbplatser kan göra när de säger att du kan använda ett iCloud-förbikopplingsverktyg för att låsa upp iCloud-lås för din iPhone 8 eller iPhone 8 Plus. Det finns emellertid ingen enkel lösning för att kringgå Apple ID på iPhone 8 och iPhone 8 Plus och du kan inte alltid iCloud låsa upp din iPhone 8 eller iPhone 8 Plus.

Dessa webbplatser hävdar att de kan "Ta bort Apple iCloud Lock helt för att kringgå iCloud-lås och få nytt Apple ID och lösenord." Detta är inte fallet. För att komma runt eller kringgå iCloud-aktiveringslåset på iPhone 8 och iPhone 8 Plus måste du ha kontoinformationen från den tidigare användaren. För mer information om hur du tar bort Find My iPhone kan du läsa iCloud: Ta bort Find My iPhone.

Processen för att kringgå Apple ID för iPhone 8 och iPhone 8 Plus är något som Apple-ägarna har mött när de glömmer sin iCloud-upplåsningsinformation och låser sin iCloud. Ända sedan iCloud-låset för “Hitta min iPhone” låses många ut när de glömmer sitt iCloud-lösenord och iCloud-användarnamn.

För det mesta, om en iPhone 8 eller iPhone 8 Plus är iCloud låst, är det praktiskt taget omöjligt att få åtkomst till telefonen utan korrekt kontoinformation.