os x förhandsgranskning pdf

Den nya dokumentmetoden

os x förhandsvisning som miniatyrer

Dra och släpp-metoden

dra sida pdf förhandsvisning mac os x

Dra & släpp kontra nytt dokument

Efter att ha läst om båda sätten att extrahera sidor från ett PDF-dokument verkar det först att metoden “Dra och släpp” är så mycket snabbare (och det är). Så varför skulle någon använda metoden "Nytt dokument"? Anledningen till att den nya dokumentmetoden för att extrahera sidor från en PDF kan vara att föredra framför den snabbare dra och släpp-metoden är att den förra låter dig ändra den nya PDF-filens namn, lägg till OS X Finder-taggar, applicera kvartsfilter eller kryptera filen, allt under extraktionsprocessen. Du kan till och med ändra utgångsformatet till något annat än en PDF, till exempel en JPEG- eller TIFF-fil. Naturligtvis kan du göra alla dessa ändringar om du använder Drag and Drop-metoden, men du måste öppna filen (s) separat efter att ha extraherat dem, göra ändringarna och sedan spara dem igen, som alla kan avbryta vilken tid som sparats under själva extraktionen. Om du bara behöver en snabb kopia av några sidor från en PDF är Drag and Drop-metoden vägen att gå. Men om du behöver göra några ändringar (filnamn, format, taggar etc.) är det antagligen lättare att använda den detaljerade metoden. Observera dock att ingen av metoderna som beskrivs här faktiskt modifierar det ursprungliga PDF-dokumentet. Alla sidor som du kopierar till ett nytt dokument eller dra och släpp till ditt skrivbord finns fortfarande kvar i originalfilen.