Har du ett gäng filtitlar som du behöver redigera eller byta namn på? I så fall är ett tredjepartsprogram inte nödvändigt för att byta namn på ett parti filer. I själva verket kan du batch byta namn på flera filer med både File Explorer och Powershell. Även Command Prompt har några praktiska kommandon för att redigera flera filändelser. Så här kan du batch byta namn på en grupp filer med File Explorer och PowerShell.

Se även vår artikel Hur man påskyndar Windows 10 - The Ultimate Guide

Batch Byt namn på filer i File Explorer

File Explorer innehåller alternativet Byt namn på fliken Hem. Således kan du byta namn på en eller flera filer genom att välja det alternativet. Alternativt kan du välja Byt namn på en fils snabbmeny.

Tryck först på File Explorer-knappen som finns i aktivitetsfältet i Windows 10. Bläddra till mappen som innehåller en grupp filer du behöver byta namn. Håll Ctrl-tangenten och välj alla filtitlar som ska byta namn med markören som i ögonblicksbilden nedan. Alternativt trycker du på snabbtangenten Ctrl + A för att välja alla filer i den öppna mappen.

Tryck nu på Byt namn på fliken Hem. Alternativt, tryck på F2-tangenten. Sedan kan du ange en ny titel för de valda filerna. Det kommer att byta namn på alla valda filtitlar när du trycker på Enter. Eftersom File Explorer inte kan ha duplicerade filtitlar i samma mapp kommer varje namn som byts namn till att innehålla ett nummer som visas i ögonblicksbilden nedan.

Byt namn på filer med ContextReplace

Du kan också byta namn på flera filer via File Explorer-kontextmenyn med programvaran ContextReplace. Detta är ett freeware-program som lägger till ett Ersätt-alternativ till snabbmenyn. Sedan kan du högerklicka på en mapp och välja alternativet Ersätt för att byta namn på en grupp filer med matchande titlar i katalogen.

För att lägga till ContextReplace till Windows öppnar du denna Softpedia-sida och trycker på Hämta. Klicka på ContextReplace.exe för att installera programmet. Klicka sedan på Replace.exe i programmets mapp för att köra programvaran.

Öppna sedan File Explorer och högerklicka på en mapp som innehåller de filer du behöver byta namn på. Välj alternativet Ersätt på snabbmenyn. Det öppnar fönstret som visas direkt nedan.

Markera alternativet Ersätt i filnamn i det fönstret och avmarkera alla andra kryssrutans inställningar. Ange sedan filtiteln du behöver ändra, men inkludera inte dess förlängning. Ange den nya filtiteln i den högra textrutan och tryck på Ersätt-knappen. Det kommer att byta namn på alla filer i mappen som matchar den rubrik som anges i den vänstra textrutan.

Batch Byt namn på filer med PowerShell

PowerShell är en av två kommandoradstolkar som ingår i Windows. Den andra är Command Prompt, men PowerShell är mer flexibel när det gäller att byta namn på flera filer. Du kan både byta namn på och redigera flera filer med PowerShell.

Öppna först mappen som innehåller filerna som ska byta namn. Klicka sedan på Arkiv för att öppna en meny med fler alternativ. Välj Öppna Windows PowerShell och klicka sedan på Öppna Windows PowerShell som administratör. Det öppnar fönstret nedan i katalogen som öppnas i File Explorer.

Därefter anger du följande PowerShell-kommando: Get-ChildItem -Filter “* filtitel *” -Recurse | Byt namn på objekt - Nytt namn {$ _. Namn-placera 'filtitel', 'ny filtitel'}. Där måste du ersätta "filtitel" med filnamnet för att ändra. Radera "ny filtitel" och ange en filtitel där för att byta namn på filerna till.

Tryck på Returtangenten för att starta batchfilfunktionen. Detta byter namn på alla filer med den första angivna textsträngen till filtiteln som anges i slutet av kommandot. Således kan du byta namn på en mängd filer med samma textsträng.

Du kan redigera en fil med PowerShell genom att ange: dir | rename-item -NewName {$ _. name -replace ”“, ”_”}. Det kommer att ersätta filtitlarnas utrymmen med en understruk för alla filer som ingår i en mapp.

Du kan justera kommandot genom att ersätta understrecket med något annat. Till exempel kan kommandot vara: dir | rename-item -NewName {$ _. name -replace ”“, ”-“}. Det kommer att ersätta alla dubbelrum i filtitlar med bindestreck.

Så det är så du snabbt kan byta namn på och redigera ett parti filtitlar med både File Explorer och PowerShell. PowerShell kommer säkert att vara praktiskt om du behöver byta namn på en mängd filtitel med samma textsträng. För mer information om hur man byter namn på filer med PowerShell, kolla in denna YouTube-video.